خدمات مرکز پرستاری ایران زمین

اعزام پرستار و بهیار جهت بیماران تخصصی CCU / ICU
Anonym
/ دسته ها: خدمات

اعزام پرستار و بهیار جهت بیماران تخصصی CCU / ICU

بیمارستان بهترین و مجهزترین مکان برای درمان بیمار در شکل حاد آن میباشد . اقامت طولانی بیمار در بیمارستان هم از جنبه درمانی و هم از جنبه اقتصادی به نفع بیمار نیست. لذا ما بر آن شدیم تا با جذب پرسنل تخصصی و گردآوری تجهیزات لازم و مناسب ،محیطی با شرایط و  امکانات لازم جهت دوران نقاهت بیمار در منزل شما فراهم نماییم .
مطلب قبلی اعزام پزشک به منزل
مطلب بعدی مراقبت از سالمند و کودک در منزل
Print
2158 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر