X

ارتباط با مرکز پرستاری ایران زمین

با استفاده از روش های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید.

فرم تماس با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

دفتر مرکزی

دفتر سعادت آباد

مدیریت